skip to main content

Gŵyl Fwyd Castell Newydd Emlyn
Dydd Sadwrn 8fed Mehefin 2019, 10yb-4yp

Logo Gwyl Fwyd Castell Newydd Emlyn - Newcastle Emlyn Food Festival Logo
Photograph of Tiramasu at Newcastle Emlyn Food Festival

Croeso!

Mae cymuned tref Castell Newydd Emlyn wedi dod at ei gilydd unwaith yn rhagor i drefnu’r ŵyl fwyd ar 8fed Mehefin 2019. Am y wythfed blwyddyn yn olynol bydd caeau chwarae Brenin Siôr V dan ei sang gyda phob math o fwydydd.

Bydd cynhyrchwyr lleol yn heidio i’r ŵyl eto i arddangos eu cynnyrch o safon uchel ac eleni mae’r pwyllgor yn addo diwrnod yn llawn adloniant, gweithgareddau a mwy o gynhyrchwyr ac wrth gwrs yr arddangosfeydd coginio poblogaidd.

Mae mwy o wybodaeth ar dudalen Facebook Gŵyl Fwyd Castell Newydd Emlyn Newcastle Emlyn Food Festival (cofiwch wasgu “hoffi”!) neu dilynwch ni ar Twitter @gwylfwydcne – Mae’r dref yn edrych ymlaen at eich croesawi ar 8fed Mehefin yng Ngŵyl Fwyd Castell Newydd Emlyn rhwng 10yb a 4yp.
 


Newyddion


mwy

Dyddiad yr Ŵyl 2019


mwy

Cystadleuaeth Coginio

 Beth fyddwch chi yn coginio?
mwy

Newyddion

Darllen i gyd o'r newyddion ar y wefan.

Hoffwch ni ar Facebook

Like us on Facebook

Dilyn ni ar Trydar

follow GwylFwydCNE on twitter

 
Noddwyr | Sponsors
sponsors |  | Sponsor C